بهداشت و پزشکی

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﮑﻤﯽ ﺻﺎﻑ و بدون چربی با این ترفندها

داشتن شکم صاف و بدون چربی آرزوی دیرینه هر مرد و زنی است زیرا علاوه بر آراستگی ظاهری نشانه سلامت فرد نیز هست. پس ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﮑﻤﯽ ﺻﺎﻑ و بدون چربی این ترفندها را بکارببرید:

۱٫ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
۲٫ پنج ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
۳٫ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
۴٫ بیست ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻫﻮﺍﺯﯼ , ۵ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ .
۵٫ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
۶٫ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ , ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﻀﻼﺕ ﺷﮑﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
۷٫ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ .
۸٫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .
۹٫ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎ ‏( push up ‏) ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ .
۱۰٫ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﮕﺬﺭﯾﺪ .
۱۱٫ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺁﺏ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .
۱۲٫ هفت تا هشت ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
۱۳٫ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﮑﻞ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .
۱۴٫ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﮏ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ .
۱۵٫ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .
۱۶٫ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .
۱۷٫ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ.
۱۸٫ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ .
۱۹٫ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﮑﺸﯿد.
۲۰٫ ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
۲۱٫ پنج ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ .
۲۲٫ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎ ﻏﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
۲۳٫ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﮑﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ .
۲۴٫ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ .
۲۵٫ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﯾﺩ ولی نه آنقدر که به زانوهایتان فشار وارد شود.

منبع: professormadjidsamiico

پایگاه خبری دانستنی آنلاین

مقالات تصادفی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close