مشتری

ضرورت طراحی ساز و کار لازم برای هماهنگی بازار سرمایه، پول و بیمه

ضرورت طراحی ساز و کار لازم برای هماهنگی بازار سرمایه، پول و بیمه

بازار سرمایه، پول و بیمه سه رکن اصلی بازارهای مالی هستند که طراحی ساز و کار لازم برای هماهنگی بین آنها یک ضرورت است. به گزارش تراز ،دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در آستانه برگزاری Finex یازدهم تأکید کرد: با توسعه بیمه های عمر منابع خرد مردم به منابع کلان و با ثبات سرمایه […]

نشست مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با کارگران و کارکنان گروه صنعتی کفش ملی

نشست مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با کارگران و کارکنان گروه صنعتی کفش ملی

نشست مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با کارگران و کارکنان گروه صنعتی کفش ملی

احتیاط؛ اصل ضروری در کارآفرینی

احتیاط؛ اصل ضروری در کارآفرینی

احتیاط؛ اصل ضروری در کارآفرینی

مشتریان خوب، بد، زشت

مشتریان خوب، بد، زشت

مشتریان خوب، بد، زشت

کسب و کار اینترنتی در منزل +ویدئو

کسب و کار اینترنتی در منزل +ویدئو

کسب و کار اینترنتی در منزل

۵ فن مؤثر در مذاکره

۵ فن مؤثر در مذاکره

۵ فن مؤثر در مذاکره

قوانین آداب معاشرت در محل کار

قوانین آداب معاشرت در محل کار

قوانین آداب معاشرت در محل کار

داستان موفقیت جیمز راین‌هارت کارآفرین موفق

داستان موفقیت جیمز راین‌هارت کارآفرین موفق

داستان موفقیت جیمز راین‌هارت کارآفرین موفق

جایگاه مالیات و فرهنگ مالیاتی در سرنوشت بنگاه های کوچک و متوسط _ بخش دوم

جایگاه مالیات و فرهنگ مالیاتی در سرنوشت بنگاه های کوچک و متوسط _ بخش دوم

جایگاه مالیات و فرهنگ مالیاتی در سرنوشت بنگاه های کوچک و متوسط _ بخش دوم

بازاریابی محتوا با چه روش‏هایی به کسب‌وکارهای کوچک کمک می‏‌کند ؟

بازاریابی محتوا با چه روش‏هایی به کسب‌وکارهای کوچک کمک می‏‌کند ؟

بازاریابی محتوا با چه روش‏هایی به کسب‌وکارهای کوچک کمک می‏‌کند ؟