رس فشرده شده

10مرداد
آیا می دانید گاز شیل چیست؟

آیا می دانید گاز شیل چیست؟

اخیراً در بسیاری از بررسی‌ها و مطالعات نفتی با واژه‌ای به نام گاز شیل برخورد می‌کنیم. گاز شیل یا ذخایر نامتعارف گاز طبیعی چیست؟ شیل‌های گازی گروه متنوعی از سنگ‌ها هستند که دارای متان محبوس در داخل خود بوده و در اعماق زمین وجود دارند، ولی می‌توان به وسیله حرارت دادن یا ایجاد شکاف هیدرولیکی، متان آن ها را استخراج کرد.