رایانه های کوانتومی

12مهر
چه زمانی رایانه های کوانتومی در دسترس عموم قرار می گیرند؟

چه زمانی رایانه های کوانتومی در دسترس عموم قرار می گیرند؟

رایانه های کوانتومی در حال بازکردن جای خود در دنیا هستند؛ آن هم بصورتی هیجان انگیز! حتی با این وجود که این تکنولوژی هنوز در مراحل اولیۀ خود بسر می برد، عملکرد بهتری از رقبای دیرینه خود ارائه داده و انتظار می رود که حوزه رمزنگاری را به دست تاریخ بسپارد.