راهنمای پیشگیری از کرونا در کشاورزان

28اسفند
راهنمای پیشگیری از کرونا در کشاورزان +PDF

راهنمای پیشگیری از کرونا در کشاورزان +PDF

دانستنی آنلاین: راهنمای پیشگیری از کرونا در کشاورزان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در اختیار فعالان و شاغلان در حوزه کشاورزی قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، در مقدمه راهنمای پیشگیری از کرونا در کشاورزان آمده است: کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها و زیر […]