راهنمای خرید اینترنتی گوشت تنظیم بازار

21بهمن
راهنمای خرید اینترنتی گوشت تنظیم بازار

راهنمای خرید اینترنتی گوشت تنظیم بازار

خرید اینترنتی گوشت تنظیم بازار وسایر اقلام این طرح از فروشگاه های تعیین شده در تهران و برخی شهرها، مردم را از ایستادن در صف های طولانی و اتلاف وقت آسوده می کند.