در حین وقوع زلزله چگونه عمل کنیم

22آبان
در حین وقوع زلزله چگونه عمل کنیم

در حین وقوع زلزله چگونه عمل کنیم

در حين وقوع زلزله براي حفظ جان هر فرد در هر سن و جنس و در هر مكان آموزش ها و توصیه هایی لازم است كه مي تواند مورد توجه قرار بگيرد. در این نوشتار ما در دو بخش عمومی و حالت های خاص به نحوه عملکرد هر فرد در زمان بروز زلزله می پردازیم.