دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۲۶

14اسفند
حضور دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد ۲۶ در نمایشگاه جشنواره ملی رویش

حضور دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد ۲۶ در نمایشگاه جشنواره ملی رویش

حضور فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۲۶ در نمایشگاه جشنواره ملی رویش امسال چشمگیر است. این جشنواره از ۱۲ الی ۱۴ اسفند ماه سال جاری در مجتمع بزرگ ایران مال برگزار می شود.