داروسازی عبیدی

19خرداد
تعامل خوب شرکت مترو و راه‌آهن در جابه جایی مسافران

تعامل خوب شرکت مترو و راه‌آهن در جابه جایی مسافران

شهردار منطقه ۲۱ به تعامل خوب شرکت مترو و راه‌آهن در جابه جایی مسافران اشاره کرد و گفت :‌ شرکت مترو و راه آهن تاکنون در جابه جایی مسافران تعامل خوبی داشتند و اگر خط اتوبوس ریلی در غرب تهران هم فعال شود، مسافرانی که از راه آهن پیاده و وارد تهران شوند، می‌توانند بقیه […]