دادگاه علنی

12آبان
دادگاه نجفی علنی است

دادگاه نجفی علنی است

دانستنی آنلاین: رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران با اشاره به برگزاری مجدد دادگاه محمدعلی نجفی گفت: این دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، قاضی محمد کشکولی رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران که مسئولیت رسیدگی به  پرونده محمد علی نجفی را برعهده دارد  درباره آخرین وضعیت […]

فرم جستجو