خیار چنبر

05اردیبهشت
خواص میوه خیار

خواص میوه خیار

خیار، گیاهی از تیره کدوییان و بومی کشور هند است که اقسام گوناگونی دارد. میوه‌اش درشت و سبز یا سفیدرنگ است و آن را خام می‌خورند بوته آن مانند بوته خربزه است. ۹۰ درصد حجم خیار آب است و این میوه قدرت حفظ آب را دارد؛ بنابراین محتوای داخل آن نسبت به بیرون آن ۲۰ درجه خنک تر است.