خون رساني بهتر با خنده

30مهر
تأثیر خنده بر سلامت روان + ویدئو

تأثیر خنده بر سلامت روان + ویدئو

تحقيقات نشان می دهد كه شوخي کردن و خنديدن توان انسان را براي مقابله با درد افزايش مي دهد .با خنديدن نه تنها افراد در زندگي احساس آرامش بيشتري مي كنند بلكه خنده براي سلامت جسم ، از بسياري از داروها مفيد تر است .اطلاعات تکمیلی در باره تأثیر خنده بر سلامت روان را با مشاهده ویدئوی زیر به دست آورید.