خوش_بینی

23شهریور
15 اثر توکّل در سلامت روان

15 اثر توکّل در سلامت روان

به طور کلی، توکّل بر خدای قادر عالم حکیم، سبب می شود فرد بر توانایی ها و استعدادهای خدادادی خویش اعتماد نماید و این خود بهترین وسیله تأمین سلامت روانی فرد است. در این نوشته، به نمونه ها و آثار توکّل بر سلامت و بهداشت روان مطابق آنچه از آموزه های دینی و سیره معصومان(ع ) استفاده می شود، به اجمال اشاره می‌شود.

فرم جستجو