آگهی مجامع بایگانی - پایگاه خبری دانستنی آنلاین

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میخسازی پارس

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میخسازی پارس

آگهى دعوت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانجات صنایع فلزی و میخ سازی پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت 6330 و شماره ملی 10100301010 رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 26بهمن1401در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد. لذا بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می […]

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله خدمات بیمه ای خبره دانا

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله خدمات بیمه ای خبره دانا

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله خدمات بیمه ای خبره دانا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 160849 و شناسه ملی 10102034952 (درحال تصفیه) (نوبت دوم) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/01 سهامداران و نامه شماره 886205/99 مورخ 1399/04/1 بیمه دانا مبنی بر انحلال شرکت فوق الذکر و در اجرای ماده 225 لایحه […]

فرم جستجو

تبلیغات در سایت   درباره ما   تماس با ما

logo-samandehi