مسئولیت اجتماعی چیست

«از گهواره تا گهواره» با مدیریت سبز

«از گهواره تا گهواره» با مدیریت سبز

دانستنی آنلاین/ زهرا شریفی: محمد حسن امامی، رییس هیئت مدیره «انجمن مدیریت سبز ایران» با تشریح مفهوم «مدیریت سبز»، چگونگی اجرایی کردن آن از سوی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی را توضیح می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین: «انجمن مدیریت سبز ایران» بیش از ۱۵ سال است که با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی برای […]

مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی در کاهش فقر

مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی در کاهش فقر

دانستنی آنلاین: در اواسط قرن بیستم، در آمریکا عنوان «مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی»  (Corporate Social Responsibility) توسط متفکرین و متخصصین مدیریت کسب و کار مطرح شد. در دهه‌های اخیر با افزایش توجه به اثرگذاری سازمان‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»‌،  CSR به یکی از کلیدواژه‌های پرکاربرد حوزه […]

مسئولیت اجتماعی چیست؟

مسئولیت اجتماعی چیست؟

تفاوتی ندارد، که از پیش اطلاعاتی در مورد مسئولیت اجتماعی داشته باشید، یا نه؛ در این مطلب به طور جامع به معرفی این مقوله خواهیم پرداخت و در انتها خواهیم فهمید که ” مسئولیت اجتماعی چیست؟ “. مسئولیت اجتماعی دقیقاً چیست؟ هنگامی که در مورد مسئولیت اجتماعی صحبت می‌کنیم، به ارجحیت نفع جمعی به منافع […]