عایق

رعایت استاندارد در درب و پنجره های دو جداره یوپی وی سی

رعایت استاندارد در درب و پنجره های دو جداره یوپی وی سی

در ساخت انواع پنجره یو پی وی سی استانداردهایی وجود دارد که در هنگام تولید باید رعایت شوند