سیگار_کشیدن

آیا می خواهید بدانید سن واقعی بدن شما چقدر است؟+ویدئو

آیا می خواهید بدانید سن واقعی بدن شما چقدر است؟+ویدئو

محققان دریافته‌اند که می‌توان سن زیست‌شناختی فرد را با استفاده از نمونه‌ی آزمایش خون و تجزیه و تحلیل پروتئین‌های موجود در خون او محاسبه کرد. عوامل خاصی مانند نوشیدن سودا و سیگار کشیدن می‌تواند باعث افزایش سن بدن شود به نطر محققان گفتن این حقیقت به بیماران می‌تواند آن ها را برای تغییرات مؤثری در شیوه‌ی زندگی تشویق کند