سواد رسانه

برگزاری سومین جشنواره سواد رسانه نسرا تهران

برگزاری سومین جشنواره سواد رسانه نسرا تهران

دانستنی آنلاین:سومين جشنواره سواد رسانه نسرا با موضوع محوری «جهاد تبیین» به همت مرکز نسرا وابسته به سازمان فضای مجازی بسیج استان تهران بزرگ برگزار می‌شود.