سردار ایزدی

تکذیب خبر شهادت سردار ایزدی

تکذیب خبر شهادت سردار ایزدی

دانستنی آنلاین: در پی حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق خبر شهادت سردار سعید ایزدی از فرماندهان با سابقه سپاه در محور مقاومت تکذیب شد.