سال زراعی

وعده اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بازهم محقق نشد

وعده اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بازهم محقق نشد

دانستنی آنلاین: اگرچه قائم مقام وزیر جهاد وعده اعلام نرخ خرید گندم داده بود  و محقق نشداما نمایندگان مجلس قول دادند که به عنوان دستگاه نظارتی کمتر از یک هفته موضوع را تعیین تکلیف کنند.