سازمان ملی سنجش

ابلاغ اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از سوی رئیس جمهور

ابلاغ اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از سوی رئیس جمهور

دانستنی آنلاین:رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی «اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

سازمان سنجش «ملی» می شود

سازمان سنجش «ملی» می شود

دانستنی آنلاین: سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد از سال ۱۴۰۳ سازمان سنجش ملی  می شود و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مسؤولیت تمامی فرآیند سنجش داوطلبان در کشور را برعهده می گیرد.