ردیف محوری

05بهمن
هوشمند شدن نظارت بر اجرای قانون بودجه

هوشمند شدن نظارت بر اجرای قانون بودجه

جانشین سازمان برنامه‌وبودجه گفت: با راه‌اندازی مرکز نظارت راهبردی ارزیابی هوشمند اجرای برنامه‌ها در کشور عملیاتی می‌شود. به گزارش دانستنی آنلاین، «رحیم ممبینی» در مراسم معارفه سرپرست دفتر نظارت راهبردی گفت: نظارت یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه‌ و بودجه است که در سالیان گذشته به آن توجه شایانی نشده است. وی با اشاره به […]