رده بندی سنی فیلم

24مهر
جدیت در رده بندی سنی فیلم ها

جدیت در رده بندی سنی فیلم ها

دانستنی آنلاین: از وقتی طرح رده‌بندی فیلم‌های سینمایی مطرح شد نظرات موافق و مخالف متعددی انعکاس یافت اما آنچه این طرح را بیشتر از هر چیز دیگر به حاشیه کشاند خبرهایی درباره باطل شدن دستورالعمل رده بندی سنی فیلم‌ها از سوی دیوان عدالت اداری به درخواست دادستانی کل کشور بود؛ و اگرچه سازمان سینمایی توضیح […]

فرم جستجو