رحیم بنا مولایی

28مهر
عدم برنامه ریزی مسئولان تحقق مسئولیت اجتماعی را به تعویق انداخته است

عدم برنامه ریزی مسئولان تحقق مسئولیت اجتماعی را به تعویق انداخته است

رحیم بنا مولایی در گفت وگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»: مسئولیت اجتماعی شرکتی یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای «اخلاق کسب و کار» است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام […]