رحمت واسعه

18اردیبهشت
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان + فابل صوتی

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان + فابل صوتی

در دعای روز دوم ماه مبارک رمضان از خداوند مهربان می خواهیم؛ به حق رحمت واسعه اش در این روز ما را به رضا و خوشنودی اش نزدیک سازد و از خشم و غضب خود دور سازد. ما را بر قرائت قرآن اش موفق گرداند.

فرم جستجو