رحمان علی نژاد

20اسفند
ورود به حوزه کاری دیگران مهمترین چالش مسئولیت اجتماعی است

ورود به حوزه کاری دیگران مهمترین چالش مسئولیت اجتماعی است

دانستنی آنلاین: رحمان علی نژاد، کارآفرین برتر و مدیرعامل «موسسه املاک صنعتی فتح» بزرگترین چالش در کشور را ورود به حوزه کاری دیگران به جای عمل به مسئولیت اجتماعی خود می داند. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، بخشی از مسئولیت اجتماعی عمل به وظیفه است. به این معنی که هر کس بر اساس دانش، تجربه، […]