رتبه بندی معلمالن

16مرداد
اعلام زمان بندی رتبه معلمان

اعلام زمان بندی رتبه معلمان

دانستنی آنلاین،سرپرست وزارت آموزش و پرورش کشور زمان اجرای رتبه بندی معلمان را مهر ماه امسال اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش کشور گفت: ما قول داده‌ایم که برای اول مهر هیچ کلاسی بدون معلم و بدون کتاب نخواهد بود و در همین راستا ۱۴۲ میلیون جلد […]