رتبه بندی سازمانها

01تیر
هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی برگزار شد

هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی برگزار شد

“هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی” با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. تمامی پالایشگاه‏های گاز کشور در هفتمین دوره این جایزه حضور دارند که این موضوع نویدبخش اثربخشی و موفقیت جایزه ملی مدیریت انرژی و توسعه فرهنگ مدیریت و کاهش مصرف انرژی در کشور است. به […]

فرم جستجو