رباط صلیبی

26مرداد
تمدید قرارداد با تبریزی و کریمی به اما و اگر کشیده شد

تمدید قرارداد با تبریزی و کریمی به اما و اگر کشیده شد

باشگاه استقلال تهران پس از تمدید قرارداد با داریوش شجاعیان یکی از بازیکنانی که در طول فصل رباط صلیبی پاره کرده بود در تمدید دو بازیکن دیگر مصدوم خود یعنی مرتضی تبریزی و محسن کریمی مردد است.