ربات های پرنده

02خرداد
تأثیر اینترنت بر بازار

تأثیر اینترنت بر بازار

تکنولوژی در آینده ای نزدیک دچار تغییرات و ابداعات فراوانی خواهد شد که می توان تأثیر اینترنت بر بازار را یکی از عوامل مهم آن دانست. از آنجا که اینترنت بزرگ ترین پل ارتباطی بین مردم دنیاست باید توجه ویژه ای به آن داشت تا در چند سال آینده به اصطلاح از آن عقب نمانیم .