راه_شیری

27مهر
هنگام برخورد دو کهکشان چه اتفاقی رخ می دهد؟

هنگام برخورد دو کهکشان چه اتفاقی رخ می دهد؟

کهکشان راه شیری (که منظومه شمسی و زمین در آن قرار دارند) و کهکشان آندرومدا( نزدیک ترین کهکشان مارپیچی به ما) دو تا از بزرگ ترین کهکشانها هستند. دانشمندان می گویند این دو کهکشان چند میلیارد سال دیگر با هم ادغام می شوند که این ادغام به عواقب فاجعه باری منجر می شود.