راهکار_های_ساده

26آبان
راهکارهای ساده برای مقابله با آلودگی هوا

راهکارهای ساده برای مقابله با آلودگی هوا

آلودگی هوا در فصول سرد به دلیل پدیده وارونگی تشدید می‌شود که در این شرایط سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران، قشر آسیب‌پذیرتر هستند. معاینه فنی خودرو، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش خودروهای تک‌سرنشین از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که باید شهروندان رعایت کنند.