راهکار مبارزه

09آذر
موثرترین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی هوشمندسازی است

موثرترین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی هوشمندسازی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، مهمترین راهکار و برنامه جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است. به گزارش دانستنی آنلاین ، دکتر داود منظور با تاکید بر مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: با پیشبرد برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها و اجرای […]

فرم جستجو