راهنمای گندزدایی سطوح در منزل

11فروردین
راهنمای گندزدایی سطوح در منزل +فیلم

راهنمای گندزدایی سطوح در منزل +فیلم

دانستنی آنلاین: در این فیلم راهنمای گندزدایی سطوح در منزل برای پاکسازی کامل از ویروس کرونا ارائه می شود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است.