راهرو

06مهر
راهنمای انتخاب فرش استاندارد

راهنمای انتخاب فرش استاندارد

اکثر اتاق ها نیاز به فرش دارند و بدون فرش، اتاق ناتمام و ناقص به نظر می رسد. طرح، رنگ و بافت یک فرش استاندارد به اتاق های نشیمن، خواب و ناهارخوری حس و روح و شخصیت داده و فضای زیبا و راحتی را ایجاد می نماید به ویژه اگر ساختار فرش با کیفیت خوب و استاندارد همراه باشد.

06بهمن
درباره فرهنگ آپارتمان نشینی بیشتر بدانیم

درباره فرهنگ آپارتمان نشینی بیشتر بدانیم

درآپارتمان‌ها دو قسمت اختصاصی و مشترک تعریف و مشخص شده است. استفاده از آپارتمان و امکانات موجود در آن تابع قوانینی است که این قوانین شیوه زندگی یا فرهنگ آپارتمان نشینی را شامل می شوند و ساکنین لازم است که آن ها را رعایت نمایند. در این نوشته به برخی از آن ها اشاره می شود: