دکتر شهاب

از مصدومان تیم ملی فوتبال چه خبر؟

از مصدومان تیم ملی فوتبال چه خبر؟

دانستنی آنلاین: علیرضا شهاب فیزیوتراپ تیم ملی،  به تشریح آخرین وضعیت مصدومان بازیکنان تیم ملی  ایران در قطر پرداخت.