دبیر هیات دولت

12آبان
اولتیماتوم جدید درباره ثبت حقوق ها در سامانه حقوق و مزایا

اولتیماتوم جدید درباره ثبت حقوق ها در سامانه حقوق و مزایا

حسین سیمایی صراف دبیر هیات دولت در نامه‌ای به اعضای کابینه در خصوص ثبت دریافتی کارکنان دولت در سامانه حقوق و مزایا اولتیماتوم داد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین،  هیات وزیران به دستگاههای اجرایی برای ثبت رقم دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا به قید فوریت اولتیماتوم داد.  حسین سیمایی صراف […]