دبیر علمی سمینار هوش مصنوعی

18مهر
دبیر علمی سمینار هوش مصنوعی انتخاب شد

دبیر علمی سمینار هوش مصنوعی انتخاب شد

شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران، علی حکیم‌جوادی مدیرعامل شرکت بهسازان ملت را به عنوان دبیر علمی سمینار هوش مصنوعی برگزید.

فرم جستجو