دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس

12خرداد
اتاق بازرگانی ایران و انگلیس فعال است

اتاق بازرگانی ایران و انگلیس فعال است

دانستنی آنلاین: چندی قبل دفتر اتاق بازرگانی ایران و انگلیس در لندن بسته شد و بسیاری این بسته شدن را به معنای تعطیلی این دفتر در نظر گرفته اند. اما ماجرا چیست؟ به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده پیرامون تعطیلی این اتاق گفت: اتاق […]