دانشگاه_برکلی

09مهر
دانشگاه های برتر جهان از دیدگاه ” اثر تحصیلات در آینده شغلی ” (+عکس)

دانشگاه های برتر جهان از دیدگاه ” اثر تحصیلات در آینده شغلی ” (+عکس)

این شاخص دانشگاه های برتر جهان از دیدگاه ” اثر تحصیلات در آینده شغلی ” را بررسی می کند که آیا تحصیلات دانشگاهی در توسعه توانایی ها و ظرفیت های فرد برای انتخاب یا ایجاد شغل موثر و موفق بوده است یا خیر.