دانشگاه لوزان

30خرداد
شناسایی مکانیسم مولکولی ایجاد نابینایی

شناسایی مکانیسم مولکولی ایجاد نابینایی

به گزارش دانستنی آنلاین، ورم رنگیزه‌ای شبکیه یا رتینیت پیگمنتوزا(Retinitis pigmentosa، RP) یک بیماری تخریب کننده چشمی است که با از دست دادن پیشرونده بینایی مشخص می‌شود که این امر نیز معمولا به نابینایی منجر می‌شود. تخریب ارثی شبکیه به دلیل از بین رفتن سلول‌های گیرنده نور یکی از دلایل اصلی نابینایی انسان است. در […]