دانشگاه امام صادق (ع)

22مهر
عشقی؛ رئیس سازمان بورس شد

عشقی؛ رئیس سازمان بورس شد

مجید عشقی جانشین محمد علی دهقان دهنوی شد. عشقی؛ رئیس سازمان بورس به گزارش دانستنی انلاین، در جلسه فوق العاده امشب شورای عالی بورس، «مجید عشقی» به اتفاق آرا و با تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و جایگزین «محمدعلی دهقان دهنوی» شد. مجید عشقی، […]