دانشکده علوم ارتباطات نماد آکادمیک روزنامه نگاری و روابط‌عمومی

11اسفند
دانشکده علوم ارتباطات نماد آکادمیک روزنامه نگاری و روابط‌عمومی

دانشکده علوم ارتباطات نماد آکادمیک روزنامه نگاری و روابط‌عمومی

دانشکده علوم ارتباطات نماد آکادمیک روزنامه نگاری و روابط‌عمومی در ایران محسوب می شود؛ چرا که این دانشکده دانشگاه علامه طباطبائی سرچشمه مطبوعات آکادمیک ایران است.