دانستنی بارداری

17بهمن
دانستنی بارداری/ شکم اولی ها از چه زمان حرکات جنین را احساس می کنند؟

دانستنی بارداری/ شکم اولی ها از چه زمان حرکات جنین را احساس می کنند؟

یکی از زیباترین و شیرین ترین تجربه هر فردی در بارداری تکان خوردن جنین در رحم مادر است. تکان خوردن جنین در رحم مادر به گزارش دانستنی انلاین ، یکی از زیباترین و شیرین ترین تجربه هر فردی در بارداری تکان خوردن جنین در رحم مادر است. مادر دوست دارد بعد باردارشدن این احساس را […]