دانستنی آنلاین سید رضا جمشیدی

21مرداد
بیوگرافی سیدرضا جمشیدی – Seyed Reza Jamshidi

بیوگرافی سیدرضا جمشیدی – Seyed Reza Jamshidi

در بیوگرافی سیدرضا جمشیدی – Seyed Reza Jamshidi عنوان برگزیده جشنواره مطبوعات استان البرز نیز که حاصل دستاوردی دیگر ازنزدیک به ربع قرن فعالیت مطبوعاتی ایشان است، دیده می شود.

فرم جستجو