دامغان

18اسفند
یکصد جاذبه دیدنی در ایران (17)عمارت چشمه علی دامغان

یکصد جاذبه دیدنی در ایران (17)عمارت چشمه علی دامغان

یکی ازجاذبه دیدنی ایران که در مرکز استان سمنان قرار دارد و هزاران مسافر و گردشگر را به سوی خود جذب می کند، «عمارت چشمه علی » می باشد .