داروهای نوترکیب

24آذر
زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی و کاربردهای آن چیست ؟

زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی و کاربردهای آن چیست ؟

زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی به مفهوم استفاده از سیستم‌های زنده و ارگانیسم‌ها برای تولید محصولات یا هر گونه کاربرد تکنولوژیکی از سیستم‌های زیستی است تا محصولات یا فرآیندهای خاصی را ایجاد یا اصلاح کند