دادگاه محمد علی نجفی

25دی
پرونده محمدعلی نجفی دوباره بررسی می‌شود

پرونده محمدعلی نجفی دوباره بررسی می‌شود

دانستنی آنلاین: طبق اعلام وکیل مدافع محمدعلی نجفی پرونده موکلش به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشورارجاع داده شده است. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از ایسنا، حمیدرضا گودرزی اظهار کرد: پس از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور در […]

12آبان
دادگاه نجفی علنی است

دادگاه نجفی علنی است

دانستنی آنلاین: رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران با اشاره به برگزاری مجدد دادگاه محمدعلی نجفی گفت: این دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، قاضی محمد کشکولی رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران که مسئولیت رسیدگی به  پرونده محمد علی نجفی را برعهده دارد  درباره آخرین وضعیت […]

فرم جستجو