دادسرای نظامی

03شهریور
تعلیق پرسنل بی‌تفاوت زندان اوین / پرونده در دادسرای نظامی تشکیل می شود

تعلیق پرسنل بی‌تفاوت زندان اوین / پرونده در دادسرای نظامی تشکیل می شود

دانستنی آنلاین: رئیس سازمان زندان‌ها گفت: پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم‌های منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در توئیتی نوشت: پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم‌های منتشره، به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. وی […]