خیال پردازی

29فروردین
دلایل دروغ گویی کودکان

دلایل دروغ گویی کودکان

دروغ گویی ارثی نیست، بلکه اکتسابی و محیطی است. کودک شما به دلیل نیرنگ و فریب یا انحراف اخلاقی دروغ نمی گوید. فرزند شما معنی دروغ گفتن را نمی داند و درک نمی کند که این یک کار غیر اخلاقی می باشد. دلایل دروغ گویی کودکان 2 تا 5 سال عبارتند از:…